Nachádzate se tu: Úvod Blog Zdravie Odborný pohľad na perimenopauzu: aké má prejavy, liečbu, prevenciu a ako sa na ňu pripraviť?

Odborný pohľad na perimenopauzu: aké má prejavy, liečbu, prevenciu a ako sa na ňu pripraviť?

PhDr. Mgr. Eva Medvecká,
PhD., DiS
15. 3. 2024
Ženské telo je úchvatné. Z fyziologického hľadiska prechádza šiestimi vývojovými  obdobiami, od obdobia novorodenectva a detstva, cez pubertu a obdobie pohlavnej zrelosti, klimaktérium až (sénium).
Odborný pohľad na perimenopauzu: aké má prejavy, liečbu, prevenciu a ako sa na ňu pripraviť?

Obdobie novorodenca, odborne nazývané neonatálne obdobie, kedy je približne prvé 3. týždne ovplyvnené hormónami matky. V priebehu 3. až 6. týždňoch života nastáva obdobie hormonálneho kľudu, ktoré vplyvom činnosti utlmeného centra v mozgu trvá približne do 8. roku infantilného - detského obdobia.

Okolo 9. roku začína u dievčat rýchly rast, medzi 10. až 12. rokom puberta, ktorá je charakteristická rastom reprodukčného systému.

V priebehu 10. až 15. roku sa dievča „mení na ženu” a prichádza prvá menštruácia. Za pohlavne zrelú sa žena považuje v najdlhšom období a to medzi 18. až 45. rokom života. Obdobie je charakteristické pravidelnou menštruáciou, kedy je žena schopná tehotenstva a pôrodu dieťatka.

Najvyššia  schopnosť otehotnieť je medzi 20. až 30. rokom života. Po 45. roku života ženy nastáva obdobie klimaktéria, inak povedané obdobie prechodu. Kľudové obdobie pohlavných orgánov - sénium, kedy vaječníky strácajú funkciu, nastáva po 60. roku života.

Strata_funkcie_vajecniku_menopauza

Hormóny ovplyvňujúce ženské telo

Hlavnou príčinou perimenopauzy je zmena produkcie hormónov v ženskom tele. V tomto období začína kolísať tvorba ovariálnych steroidov a gonadotropínu (stimulačného hormónu, ktorý pomáha pri vývoji vaječníkov a následne v nich podporuje vznik estrogénu), ktorých vývin je do menopauzy individuálny

Od 30. roku dochádza k postupnému vzostupu koncentrácie FSH (folikulostimulačný hormón), ktorý je výraznejší predovšetkým na začiatku cyklu, čo zapríčiňuje urýchlenie rastu folikulov a tým sa skracuje cyklus. Kratšia je predovšetkým folikulárna fáza cyklu.

Sekrécia LH (lutenizačný hormón) zostáva bez zmien, ten sa začne zvyšovať už v období, kedy ešte nie je možné dokázať zníženú produkciu estrogénov. 
Stav, kedy sa u ženy prejavuje nepravidelné krvácanie je zapríčinený mnohopočetným dozrievanim folikulov. Úbytkom folikulov sa nedostatočne produkuje estradiol (steroidný hormón, ktorý kontroluje pohlavný vývoj žien, podporuje rast a funkciu ženských pohlavných orgánov a sekundárnych ženských pohlavných znakov, ovplyvňuje sekréciu gonadotropínov z predného laloka hypofýzy a podieľa sa na homeostáze minerálov kostí), čím sa oneskoruje spätná väzba a následne dochádza k úplnému vymiznutiu ovulácie

Medzi normálnymi cyklami sa objavujú anovulačné cykly, ktorých počet sa pred menopauzou zvyšuje a dochádza k poklesu hladiny progesterónu (steroidný ženský pohlavný hormón).

Dlhodobý nedostatok estrogénov môže viesť k poškodeniu kardiovaskulárneho systému, mozgových funkcií, poruche metabolizmu tukov a cukrov, poruche regulácie krvného tlaku i hustoty kostí.

Výsledkom poruchy metabolického syndrómu sú nízke hladiny HDL – cholesterolu, vyššie triglyceridy, obezita, porucha glukózovej tolerancie a vyšší krvný tlak.

Ozrejmime si, čo znamenajú výrazy určujúce jednotlivé fázy menštruačného cyklu

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pomenovala jednotlivé fázy menštruačného cyklu ženy ako:

 • Premenopauza - obdobie 12 mesiacov pred začatím menopauzy. Špecifická je pravidelným menštruačným cyklom, no hladiny hormónov už začínajú klesať a postupne sa cyklus mení na nepravidelný. 
  Sprievodnými znakmi môže byť príliš častá menštruácia (interval krvácania je menej než 25 dní), dlhá a silná menštruácia (krvácanie viac ako 7 dní vkuse) alebo sa cyklus nedostaví 35 až 90 dní. 
 • Menopauza - je stav, kedy dochádza k trvalému vyhasnutiu funkcie ovárií (vaječníkov) a menštruačného cyklu, prichádza väčšinou vo veku 49 až 51 rokov. Dôvodom je úbytok primordiálnych folikulov vo vaječníkoch pod kritickú hranicu, bez ohľadu na vek ženy. Súčasne klesajú aj hladiny hladiny estrogénov (ženských pohlavných orgánov). 
  Ženy, ktoré vstúpili do pubertálneho obdobia v neskoršom veku, sú výstižné kratším reprodukčným obdobím a naopak, u žien so skorším nástupom puberty, možno očakávať neskorší nástup menopauzy. Neskorší nástup menopauzy môže ovplyvniť aj dlhodobé užívanie antikoncepcie alebo pôrod vo vyššom veku.
  Menopauza je prirodzenou súčasťou každej ženy, nedá sa liečiť, dajú sa iba minimalizovať symptómy a regulovať hormóny. Toto obdobie sa nazýva aj obdobie „druhej mladosti“. 
  Po menopauze sa objavujú rizikové faktory kardiovaskulárnych chorôb, kedy dovtedy zdravé ženy začínajú mať problémy s vysokým krvným tlakom, zmenou hladín lipidov, zrážanlivosťou krvi, prejavmi dysfunkcie ciev a iné.
 • Perimenopauza - klimaktérium - etapa nastávajúca bezprostredne pred menopauzou a trvajúca ešte rok po menopauze. Je charakteristická nepravidelnými cyklami, častou alebo príliš dlhou, príp. žiadnou menštruáciou, stúpajúcou hladinou folikulostimulačného hormónu a klesaním estrogénov, čo spôsobuje výrazný ubytok vody v tele a následne zapríčiňuje starnutie pokožky a tvorbu vrások. 
  Začiatok klimaktéria sa pohybuje medzi 45. až 47. rokom veku ženy, trvá približne 5 - 7 rokov, no každá žena má s nim inú skúsenosť. 
  Nástup perimenopauzy môžu ovplyvniť aj faktory ako nízka hmotnosť, rodinná anamnéza, vegánska strava, fajčenie cigariet a tiež skorá menštruácia. 
  Perimenopauza sa čiastočne prekrýva s premenopauzou a postmenopauzou. 
 • Predčasná menopauza - začína v nižšom veku ženy, okolo 40. roku života.
 • Postmenopauza - obdobie reprodukčného kľudu - nastáva rok po poslednom menštruačnom krvácaní a prejavuje sa trvalým stavom zástavy menštruačného krvácania. V tomto období žena prežije približne ⅓ svojho života.
 • Indukovaná menopauza - nastáva po chirurgickom odstránení obidvoch vaječníkov, kedy sa menopauzálne príznaky objavujú okamžite, ale tiež pri narušení ich funkcie, napríklad pri chemoterapii alebo liečbe rádioaktívnym žiarením, čo môže zapríčiniť okamžité menopauzálne príznaky alebo tie sú otázkou niekoľkých mesiacov.

Pojmy klimaktérium a menopauza boli prvýkrát použité na prvom svetovom kongrese vo Francúzskom meste Montpellier, v roku 1976.

Perimenopauza

V staršej literatúre je perimenopauza známa iba pod názvom klimaktérium, medzi slovenskými ženami je pomenovaná slovom prechod. Je prechodnou a neoddeliteľnou súčasťou obdobia, kedy sa objavujú príznaky menopauzy (trvalé vyhasnutie činnosti vaječníkov). 

Prejavy perimenopauzy

Každé telo ženy na klesanie estrogénu reaguje odlišne. Niektoré potrebuje vyhľadať lekársku pomoc, inému stačí dopomôcť rôznymi dostupnými prostriedkami na trhu.

Prechod do klimaktéria je ovplyvnený vekom, zemepisnou polohou, rasou, rodinnou anamnézou - časom prvej menštruácie, fajčením alebo užívaním iných tabakových výrobkov, sociálno - ekonomickými faktormi i klimatickými podmienkami, históriou liečby rakoviny, odstránením maternice alebo vaječníkov. U fajčiarok je dokázané, že cigaretový dym vplýva na metabolizmus steroidných hormónov.

Nastup_menopauzy_ovlivnuje_i_fajcenie

Presný nástup perimenopauzy sa nedá vôbec odhadnúť, hlavne v počiatočnom období, kedy je ešte zachovaný menštruačný cyklus a hladiny hormónov sa nelíšia od plodného obdobia, no jej vznik začína už niekoľko rokov pred menopauzou.

Symptómy klimaktéria sú najviac citeľné v štádiu prechodu do menopauzy, čo je spôsobené výrazným úbytkom estrogénu. Trvajú približne jeden až dva roky pred a po prechode. Ženský organizmus si na stratu estrogénu časom zvykne a symptómy miznú.

Proces prebieha postupne, najskôr sa môže stať, že vynechá jedna - dve menštruácie za sebou, no potom sa cyklus znovu objaví v normálnej frekvencii. Medzi nami sú aj ženy, ktoré klimaktérium vôbec nepocítia a rovno prejdú do fázy menopauzy

Priemerný vek nástupu do prechodu je okolo 47. roku (v Európe je to okolo 50. roku) a môže trvať odlišne dlhé obdobie, väčšinou medzi 45. až 60. rokov života. Je potrebné napísať, že aj keď je menštruácia nepravidelná, plodnosť môže byť stále zachovaná.

Nástup perimenopauzy je charakteristický nedokonalou tvorbou žltého telieska  (žľaza s vnútorným vylučovaním, nachádzajúca sa v kôre vaječníkov) a nízkym stupňom tvorby progesterónu. Celé obdobie je príznačné veľkou hormonálnou nerovnováhou, medzi estrogénmi a progesterónmi dochádza k zmene ich pomeru tak, že estrogény nadobúdajú prevahu, čím tvorba žltého telieska radom zaniká. 

Nadbytok estrogénov môže narušiť funkciu štítnej žľazy (pocity únavy a neustálej zimy, priberanie), môže viesť k rastu polypov (výrastky na slizniciach), zväčšeniu a hrubnutiu maternicovej sliznice, chorobnému krvácaniu z maternice mimo menštruačného cyklu až po rakovinu maternice. Dozreté folikuly sa buď prestanú vyvíjať alebo ostávajú bez ovulácie, čoho následkom nastupujú anovulačné cykly, respektíve rôzne prejavy menštruačného krvácania. Ak sa krvácanie nedostaví dlhšie ako po sebe nasledujúce 3 mesiace, je to spoľahlivý ukazovateľ, že žena prechádza do obdobia prechodu. Vtedy možno očakávať, že do roka sa krvácanie zastaví úplne. 

Prvotnými príznakmi, ktoré signalizujú, že sa niečo so ženou deje, môžu byť výkyvy nálad, poruchy spánku, znížená chuť na sex, vaginálna suchosť, s čím môžu byť späté bolesti pri pohlavnom styku, problémy s močením, perimenopauzálne akné i  nadmerná citlivosť prsníkov. Malátnosť, depresie, zabúdanie, malátnosť a nepravidelný tep bývajú takisto súčasťou prechodu. U niektorých žien sa môže vyskytnúť osteoporóza. Dochádza k nej v súvislosti s porušením metabolizmu vápnika a jeho vyplavovaním z kostí. 

Perimenopauza_vykyvy_nalad

Medzi prejavy klimaktéria, tzv. klimakterický syndróm, s už začínajúcim meškaním menštruácie patria:

 • slabšie alebo silnejšie menštruačné krvácanie, ako bolo obvyklé,
 • návaly tepla (trpí nimi 85 % žien starších ako 45 rokov, vyskytujú sú viac ako rok pred klimaktériom, najmä na tvári, krku a hrudi), sprevádzané silným potením, červeňou v tvári,
 • potenie (najmä v noci), 
 • búšenie srdca,
 • poruchy spánku,
 • psychické rozladenie, 
 • plačlivosť,
 • podráždenosť,
 • výbušnosť,
 • neschopnosť sústrediť sa,
 • úzkosť,
 • depresívna nálada až depresia,
 • vyčerpanie, 
 • únava,
 • zábudlivosť,
 • strata sebadôvery a sebaúcty, nízke sebavedomie, 
 • potreba častého močenia, mnohokrát sprevádzaná pálením,
 • ochabnutie zvieračov močového mechúra, neudržanie moču,
 • zmena v štruktúre a kvalite kože a vlasov, suchosť, stenšenie, vráskavosť pokožky, lámavosť nechtov,
 • bolesti svalov a kĺbov, hlavy,
 • suchosť slizníc - ústa, nos, očné spojivky, následkom čoho vznikajú rôzne infekcie, 
 • strata záujmu o sex,
 • suchosť, chradnutie a svrbenie vagíny,
 • bolestivosť pri pohlavnom styku,
 • úbytok mliečnej žľazy.

Perimenopauza_bolest_svalov_klbov

Liečba perimenopauzy

Obdobie klimaktéria je pre ženu veľmi náročným obdobím, či už po stránke psychickej alebo fyzickej. Značne znižuje kvalitu života a zvyšuje riziko vzniku poškodenia organizmu. Niektoré ženy perimenopauzu dokážu prekonať „bez pomoci”, iné s doplnením bylinných preparátov, no mnohé potrebujú podanie substitučnej hormonálnej liečby.

Feminus_perimenopauza

Dôkaz, že sa skutočne jedná o perimenopauzu až postmenopauzu, je možnosť laboratórneho vyšetrenia sérových hladín gonádotropínov (LH, FSH), estrogénu, prípadne ostatných steroidov a ich metabolitov (testosterón, progesterón, DHEA-S, 17-OH progesterón). 

Kedy je liečba perimenopauzy vhodná?

Samotná liečby ženy v perimenopauze sa odvíja od niekoľkých faktorov. Pred terapiou musia byť v prvom rade zvážené zdravotné riziká ženy a tiež vhodný výber liečby.
Lekár vie ponúknuť rôznu pomocnú liečbu, vzhľadom k príznakom, ktoré žena práve prežíva. Liečba je vhodná pre ženy, ktoré trpia napríklad nočným potením, nespavosťou, zlou kvalitou spánku, prejavujú sa u nich známky depresie, ich prekrvenie ciev je zvýšené alebo naopak znížené, trápia ich problémy s udržaním moču, či močením alebo znížením libida. 

Pozitíva liečby musia prevýšiť riziko, ktoré je s ňou späté.

Do úvahy pripadajú tieto druhy terapie:

 1. Hormonálna substitučná terapia - odporúčaná pri návaloch tepla, poruchách močovej a pohlavnej sústavy, ako prevencia osteoporózy atď. Antikoncepčná liečba stabilizuje hladiny hormónov a obvykle sa príznaky zjemňujú.
 2. Nehormonálna - určité druhy antidepresív alebo liečiv obsahujúcich gabapentín. Pomáhajú pri zmenách nálady a pri depresii, gabapentín zmierňuje návaly horúčav.
 3. Nefarmakologická - byliny, fytoestrogény, aromaterapia, naturopatia, homeopatia a fytoterapia.
  1. a.    Fytoestrogény - prírodné estrogény môžu pozitívne ovplyvňovať celkový stav ženy. K ich najvýznamnejším skupinám zaraďujeme izoflavonoidy a lignány. Izoflavonoidy majú veľké zastúpenie v strukovinách, fazuli a sóji, lignány zase v olejových semenách, obilninách, raži, špenáte a brokolici. 
  2. b.    Fytohormonálna liečba je považovaná ako bezpečná alternatíva hormonálnej liečby.
  3. c.    Homeopatická liečba má v alternatívnej liečbe tiež svoj význam. Pozostáva zo získania hormónov z minerálnych, rastlinných a živočíšnych látok
 4. Vhodné terapeutické metódy - akupunktúra, meditácia, dýchacie techniky, hypoterapia, kognitívna behaviorálna terapia atď.

Vaginálnu suchosť môže znížiť liečba pomocou vaginálnych krémov dostupných voľnopredajne alebo na lekársky predpis.

Hormonálna liečba perimenopauzy

Úlohou hormonálnej liečby je nahradiť chýbajúci hormón. Dôvodom pre podanie estrogénu je zachovanie ženských pohlavných orgánov v dobrom stave a udržaní vláčnej a pružnej sliznice pošvy. 

Menopauza_hormonalna_liecba

Hormón progesterón spôsobuje odlúčenie sliznice maternice, čím zabraňuje jej nadmernému rastu. Liečba progesterónu v kombinácii s estrogénmi vylučuje riziko vzniku rakoviny sliznice maternice. Tento druh liečby je vyhovujúci aj v prípade rodinnej anamnézy s výskytom rakoviny hrubého čreva, ale tiež ak pretrvávajú depresie, závraty, bolesti hlavy alebo problémy s koncentráciou.

Pri zvážení a následnom „nasadení” hormonálnej liečby sa vždy pristupuje individuálne. Sú však prípady, kedy sa tento druh liečby podať nesmie. Pri onkologických ochoreniach sa vhodnosť liečby hormónmi konzultuje vždy spolu s onkológom. Ženy trpiace týmto druhom ochorenia by mali byť naďalej sledované v odborných rukách onkológa, gynekológa a internistu.

Pri užívaní hormonálnej terapie sa môžu na jej začiatku objaviť vedľajšie účinky ako bolesť hlavy, nevoľnosť a citlivosť prsníkov.

Citlivost_prsnikov_vedlajsi_ucinok_hormonalnej_terapie

Medzi ochorenia, pri ktorých sa nesmie užívať hormonálna liečba patria: 

 • akútne prebiehajúce zápaly pečene a žíl,
 • neliečený karcinóm prsníka a sliznice maternice,
 • nediagnostikované krvácanie maternice.

Hormonálnu liečbu je možné aplikovať v rôznych formách:

 • Tabletky, dražé - najobľúbenejší spôsob.
  Výhody: veľký výber produktov na trhu - kombinácia preparátov, preparáty len s estrogénmi, sila dávky hormónov, rýchlosť nasadenia i vysadenia liečiva.
  Nevýhody: kolísajúce hormóny v krvi, zaťaženie pečene.
 • Itradermáne (podkožný implantát) - dlhodobé, niekoľkomesačné uvoľňovanie estrogénu.
  Výhody: dĺžka účinku, možnosť podania nízkej dávky.
  Nevýhody: nemožnosť prerušenia liečby pri komplikáciách, zložité zavádzanie.
 • Transdermálna aplikácia náplasťou
  Výhody: možnosť podania nízkej dávky, možnosť vstrebateľnosti cez kožu, nezaťažovanie žalúdka a pečene, výber dávkovania liečby.
  Nevýhody: v niektorých prípadov vznik alergickej reakcie na koži, viditeľnosť jej aplikácie. 
 • Transdermálna aplikácia gélo
  Výhody: možnosť vstrebateľnosti cez kožu, podania nízkej dávky, nezaťažuje žalúdok a pečeň, výber dávkovania liečby, denné podávanie aplikátorom.
 • Nazálna forma – aplikácia do nosa - nová podoba podania hormónov
  Výhody: jednoduchá aplikácia.
  Nevýhody: neznášanlivosť v mieste aplikácie.

Prevencia v perimenopauze

Súčasťou klimektéria by mala byť samozrejme aj jej prevencia.

Základom je, zamyslieť sa nad spôsobom života, ktorý vedieme. Či naše naučené životné pochody sú správne a či nie je potrebné ich zmeniť alebo aspoň čiastočne upraviť. 

V období menopauzy je v primárnej prevencii dôležité dbať na:

 • správnu životosprávu,
 • pravidelnú telesnú aktivitu (dodáva organizmu energiu, zlepšuje činnosť ciev a pľúc, pôsobí proti stresu a bolestiam, podporuje myseľ a zlepšuje náladu),
 • odstránenie škodlivých návykov (pitie alkoholu, väčšieho množstva kávy, fajčenie, nadmerné dochucovanie soľou alebo korením…),
 • prijímanie hodnotnej a vyváženej stravy bohatej na vitamín D a vápnik (prevencia proti osteoporóze),
 • nízky príjem tukov, 
 • nízky príjem cukrov,
 • dodržiavanie pitného režimu.

Perimenopauza_pitny_rezim

Bez ohľadu na to, či žena v období prechodu užíva hormonálnu terapiu, je dôležité dbať na správnu životosprávu a konzumovať plnohodnotnú a vyváženú stravu. S touto zmenou sa doporučuje začať už okolo 40. roku.

Príjem tekutín, v podobe bylinných čajov, neperlivých vôd i zeleninových štiav závisí tiež od toho, ako telo bude klimaktérium znášať. Kvôli sčervenaniu pokožky, by sa mali ženy v prechode vyhnúť pitiu kávy a čajov, obsahujúcich kofeín.

Na ženský organizmus tiež veľmi negatívne vplýva fajčenie. 

Zaujímavosťou je, kardiológia odporúčajú v období klimaktéria piť 2 pivá denne, pretože pivo kladne ovplyvňuje spektrum krvných tukov, znižuje hladinu LDL (tzv. rizikový) a zvyšuje hladinu HDL (tzv. dobrý) cholesterolu. Je bohatým zdrojom vitamínov a minerálov. Ako izotonický roztok obsahuje horčík, vápnik, vitamín B (riboflavín, pyridoxín, niacin, kyselinu panthotenovú, kyselinu listovú). 

Prírodné estrogény vieme tiež získať z tmavo zelenej zeleniny alebo sóje.

V období prechodu sú však potraviny, ktorých by sme sa mali vyvarovať. V prvom rade je treba vynechať soľ a znížiť potrebu živočíšnych tukov. Dôvodom toho je ich vysoký obsah cholesterolu a rafinovaných cukrov.

V jedálnom lístku by mali mať určité zastúpenie najmä vitamíny B, D a E, bielkoviny, vláknina, fytoestrogény a nenasýtené mastné kyseliny.

V tabuľkách sú znázornené niektoré druhy potravín, ktoré prioritne obsahujú vitamíny a minerály.

Potraviny obsahujúce vitamíny

Vitamíny Potraviny Doporučená denná dávka Problémy s nedostatkom
vitamín A (karotén, retinol) špenát, sladké zemiaky, mrkva, cukrový melón, marhuľa, čerstvá pečeň 800 uq silné menštruačné krvácanie, kožné zmeny, karcinóm prsníka
vitamín B3 (niacín) ryby, hydina, mäso, bôboviny 18 mg hyperlipidémia, hypoglykémia
vitamín B6 (pyridoxín) mliečne výrobky, ryby, hydina, mäso, banány 2 mg cukrovka
vitamín B12 (cyanocobalamin) mlieko, ryby, vajcia, hydina, sója 1 uq zmeny nálad, úzkosť, depresia, únava
vitamín listová (vitamín z B-komplexu) fazuľa, hrášok, zelená  listová zelenina, oriešky, pečeň a obličky 200 uq osteoporóza, cukrovka
vitamín C (kyselina askorbová) brokolica, zelená paprika, jahody, citrusy 600 mg silné menštruačné krvácanie
vitamín D (kalciferol) rybí tuk, celozrnný chlieb, margarín, slnečné žiarenie 5 uq zlé vstrebávanie vápnika, zvyšuje riziko osteoporózy
vitamín E (tokoferol) celozrnné obilniny, rastlinné tuky, zelená listová zelenina, sušená fazuľa 10 uq návaly tepla, kožné prejavy, aterosklerózy, osteoartrózy

 

Potraviny obsahujúce minerály

Minerály Potraviny Doporučená denná dávka Problémy s nedostatkom
bioflavonoidy obilné cereálie, zelenina, ovocie, orechy 100 mg silné menštruačné krvácanie, úzkosť, podráždenosť, návaly tepla
chróm mäso, syry, chlieb, obilniny 200 uq hypoglykémia
jód morské živočíchy, morské riasy, ryby 150 uq hypothyreóza
kalcium mliečne výrobky, mlieko, fazuľa, sušený hrach, tmavozelená listová zelenina, citrusy 1200 mg hypertenzia, hyperlipidémia, osteoporóza
magnézium celozrnné obilniny, zelená listová zelenina, orechy 300 mg depresia, úzkosť, únava, osteoporóza, cukrovka
mangán obilné cereálie, zelenina, ovocie, orechy 20 mg ateroskleróza
selén mäso, morské živočíchy, obilná vláknina 200 uq karcinóm prsníka
sodík mäso, sušené ovocie, pomarančová šťava, banány, arašidové maslo 300 mg depresia, úzkosť, únava, hypertenzia
zinok mäso, hydina, pečeň, morské živočíchy, vajcia 15 mg osteoporóza
železo čerstvé mäso, pečeň, vaječný žĺtok, sušené ovocie, orechy 20 mg silné menštruačné krvácanie

 

Druhoradou prevenciou sú neodmysliteľne pravidelné preventívne vyšetrenia u obvodného (1 krát za 2 roky) a gynekologického lekára (1 krát ročne). 

Dôvodom prehliadky u obvodného lekára je vykonanie komplexných fyzikálnych vyšetrení, EKG, hladiny cholesterolu, glykémie v krvi, moču, či skrytého krvácania v stolici.

Gynekologickou kontrolou je potrebné vyšetriť vonkajší i vnútorný genitál, odobrať stery z krčka maternice a vykonať screeningové vyšetrenie. Je to nesmierne dôležité pri zachytení možných nádorových zmien a zabráneniu vzniku rakoviny. Súčasťou kontroly je aj odoslanie na sono vyšetrenie prsníkov a mamografiu, ktorá je doporučená od 45. roku života ženy.

Pravidelna_kontrola_gynekologa_perimenopauza

Závěr

Na záver len chcem dodať. Nemajme strach z obdobia, ktoré je súčasťou každej ženy. Práve naopak. Starostlivo sa naň pripravme a eliminujme všetky nástrahy, ktoré v tejto etape života na nás číhajú.

O autorce článku
PhDr. Mgr. Eva Medvecká, PhD., DiS


Vyštudovala III.st. VŠ v odbore ošetrovateľstvo. Má špecializáciu z anesteziológie, resuscitológie a urgentnej starostlivosti, špecializáciu z komunitného ošetrovateľstva. 38 rokov pracovala ako vedúca sestra na OAIM.

Od roku 2015 je konateľom ADOS. Počas dlhoročnej odbornej praxe a celoživotného vzdelávania získala široké spektrum multiodborových vedomostí a skúsenosti v nemocničných zariadeniach, ale aj v komunitnej domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Prednáša, konzultuje a oponuje diplomové práce na VŠ v odbore ošetrovateľstvo.

Článok sme pre vás pripravili v spolupráci s PoctiveSEO.

Použitá literatura:

1. Hatášová, K. 2020, Metabolické ochorenia u žien v perimenopauze (Diplomová práca)
2. Gaňová, G. 2013, Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti u žien v prechode (Bakalárska práca)
3. https://vsetkoomenopauze.sk/co-je-perimenopauza/
4. https://www.unilabs.sk/vysetrenie/70
5. https://eviering.com/blogs/news/perimenopause-symptoms-and-treatment 
6. https://www.webmd.com/menopause/guide-perimenopause
7. https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/21608-perimenopause

Späť na prehľad

Mohlo by vás zaujímať...

Objednať FEMINUS

 
Balenie na mesiac (60 tabliet)

Balenie na mesiac (60 tabliet)

Doprava zdarma

Doprava zdarma

Garancia spokojnosti alebo vrátenia peňazí

Garancia spokojnosti alebo vrátenia peňazí

 

Jednorazový nákup

 
Jednorázový nákup
Jednorazový nákup
€23 za celé balenie

Pravidelný mesačný odber

Doprava zadarmo
Jednorázový nákup
Pravidelne na vašu adresu - kedykoľvek zrušíte
€23 €20,70 za celé balenie Každý mesiac ušetríte €2,30

Otázky a odpovede

Pre koho je FEMINUS vhodný?+

Produkt FEMINUS je určený pre všetky ženy, ktoré trápia nepríjemné príznaky menopauzy alebo zvýšená únava a nedostatok energie. Mladším ženám pomáha najmä zmierniť predmenštruačný syndróm, zvyšuje im energiu, vitalitu a libido. U žien v období menopauzy zase znižuje nepríjemné príznaky klimaktéria ako je nekvalitný spánok, časté návaly tepla a dodáva im energiu.

Za ako dlho pocítim prvé účinky? +

Tento fakt je veľmi individuálny. Záleží na mnohých faktoroch. Rozhodujúci je váš vek, fyzická kondícia, stravovacie návyky a pod. FEMINUS obsahuje overené látky na podporu ženskej vitality, energie a zníženie príznakov menopauzy. Podľa doterajších skúseností sa najrýchlejšie účinky dostavujú v priebehu dvoch týždňov, väčšina žien však pocíti rozdiel po jednom až dvoch mesiacoch užívania.

Prečo musím brať dve tablety denne?+

Nechceme robiť nič napoly. Aby sme mali istotu, že vám FEMINUS naozaj pomôže, musí obsahovať dostatok všetkých účinných látok v správnom pomere. Dané množstvo nie sme schopní dať do jednej tablety. Pokiaľ si zabudnete vziať tabletu ráno, hlavu si z toho nerobte, bez problému si môžete vziať večer dve tablety naraz.

Má FEMINUS vedľajšie a nežiaduce účinky? +

FEMINUS je 100% prírodný produkt, ktorý sa skladá iba z vitamínov, minerálov a extraktov z bylín. Hlavná sila produktu je predovšetkým jedinečná kombinácia týchto látok a objem, v ktorom sú obsiahnuté. Všetky zložky sú v lekárňach bežne dostupné a lekármi veľmi často odporúčané. Pokiaľ nie ste na žiadnu zo zložiek v produkte alergická, je pre vás FEMINUS úplne bezpečný.

Nemusíte sa teda obávať, žiadne vedľajšie účinky vám nehrozia.

PS: Ako takmer každý doplnok stravy je aj FEMINUS nevhodný pre tehotné a dojčiace ženy. Z dôvodu obsahu macy by nemali produkt užívať ženy s endometriózou a myomatóznou maternicou. A z dôvodu obsahu kotvičníka zemného nie je vhodný pri súčasnom užívaní liekov na riedenie krvi.

Je FEMINUS k dostaniu v lekárňach?+

Áno, doplnok stravy FEMINUS je certifikovaný štátnym zdravotným ústavom v Prahe a je bežne dostupný aj v online lekárňach v Česku a na Slovensku. Avšak tu na našich stránkach si môžete zakúpiť produkt priamo od výrobcu za najlepších podmienok as pridanou hodnotou v podobe darčekov, či zľavy za pravidelné objednávky.

O nás

Naším cieľom bolo vytvoriť kvalitný produkt a služby okolo neho, ktoré pomôžu zlepšiť alebo uľahčiť život. Produkt, za ktorý sa nikdy nebudeme hanbiť a ktorý budeme sami používať. Naším cieľom je vytvárať dlhodobých a hlavne spokojných zákazníkov. Spokojnosť kupujúceho je vždy na prvom mieste, pretože vieme, že najlepšou reklamou je vždy pozitívna recenzia alebo odporúčanie spokojného zákazníka.

Viac o nás

Hore